Kultursverige

Vårt samhälle – och kulturen – är på många sätt uppbyggt som ett stort nätverk. Stat, region, kommun har ansvar för olika delar och det finns förvaltningar och nämnder på alla nivåer som ska ge stöd och räd när man t ex driver eller vill driva en verksamhet för kulturutövare med funktionsvariationer. 

Staten har det yttersta ansvaret för kulturen och kulturpolitiken i landet. På statlig nivå finns det möjligheter för alla att söka stöd från t ex Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Dramatikerrådet.  Riksteatern och amatörteatrarnas riksförbund (ATR) är också värda att nämnas här. Det finns också en mängd fonder och stiftelser som kan söka stöd från var man än har sitt säte i Sverige. Arvsfonden och Postkodlotteriets stiftelse är ett par av de största och som ofta gett verksamheter där kulturutövare med funktionsvariationer medverkar stöd. 

I regionen där man har sin verksamhet finns en regional kulturnämnd/förvaltning, som är en viktig aktör när det gäller bidrag och stöd. Det varierar naturligvis hur prioriteringarna ser ut i olika regioner, men det är alltid viktigt att etablera en bra kontakt i det regionala styret där man har sin verksamhet. VG regionens kulturnämnd är t ex en helt avgörande faktor för att Teater Kattma och Funkdrama kan arbeta och utvecklas. Det finns även många regionala fonder och stiftelser. Googla på just din region.

Kommunerna är många i vårt land och de varierar mycket i storlek och därmed också i vad de har för underlag att stötta kulturverksamheter.  Det din hemkommun alltid kan bidra med är rådgivning och hjälp kring grundläggande stöd som t ex föreningsbidrag och lokaler. Ett problem som vi stött på och som många vittnar om är problemet att alla kommuner helt enkelt inte är tydligt med vilken förvaltning/nämnd som ansvarar för sådana här verksamheter. Är det kultur- eller socialförvaltning som ska betala? Man är helt enkelt inte överens om vilken instans som ska ge stöd och bollar verksamheterna mellan sig. Det borde vara enkelt. Sanningen är ju att en grupp som arbetar inkluderande med utövare med olika funktionsvariationer både i allra högsta grad både är kultur och social verksamhet. Om förvaltningarna bara samarbetade så vore problemet löst. 

Det finns andra instanser och organisationer som det är bra att ha med sig när man driver/vill skapa kulturverksamheter där utövare med funktionsvariationer medverkar. 

  • Studieförbund finns över hela landet och är uppbyggda på liknande sätt som övriga kultursverige – en centralorganisation och så regionala och kommunala kontor. Studieförbundet kan man ofta få hjälp med lokaler, kostnadsersättningar vid studiecirklar och kulturarrangemang. 
  • Skolan är en oerhört viktig aktör inom kulturlivet. Att tidigt komma ut till grundskolan med en verksamhet som inkluderar utövare med funktionsvariationer motverkar fördomar och visar på det självklara i att alla har rätt att vara delaktiga. Och glöm inte kulturskolan, folkhögskolorna, särskolan och riksgymnasierna.
  • Handikapporganisationerna verkar för sina medlemmars intresse och delaktighet. De kan hjälpa till med att nå människor som kan bli nya medverkande i era verksamheter.

Jag har arbetat professionellt med teater och kultur i 35 år, men det dyker även för mig hela tiden upp nya möjligheter och sammanhang. Det tar inte slut. Men det viktigaste är kanske just att skapa plattformar för nya möten och idéer. Som Funkodrama. Det kan kännas svårt ibland. Men vi är inte ensamma. Möjligheterna är långt större och fler än svårigheterna. Så ge inte upp. 

  • Hans Sjöberg

Konstnärlig ledare, Teater Kattma