Verksamheter

Här hittar du information och kontaktuppgifter till verksamheter i Sverige och internationellt som inkluderar kulturutövare med funktionsvariationer.

Västernorrlands län

Ållateatern
Plats: Sundsvall
Teater, Riksteatern.
Telefon: 070-61594 99
Mejl: eva.jalmar@hotmail.com

Västerbotten

Ögonblicksteatern 
Plats: Umeå
Professionell självständig teaterkompani
Verksamhetsledare: Ingunn
Mejl: ingunn@ogonblicksteatern.se
Hemsida: www.ogonblicksteatern.se/

Rebellteatern
Är en daglig verksamhet i Umeå som jobbar med scenkonst.
Plats: Umeå
Telefon: 090-164507 070-6574135

Nöjesfabriken
Daglig verksamhet, teatergrupp
Plats: Skellefteå
Telefon: 0910-73 71 47

Upplands län

Teater Blanca
Plats: Uppsala
Telefon: 018-727 22 04
Mejl: teater.blanca@uppsala.se
Hemsida: https://teaterblanca.uppsala.se/

Östergötland

Kvartersteatern
Fri teatergrupp
Plats: Norrköping
Telefon: 070 441 70 84
Mejl: info@kvartersteatern.com
Hemsida: http://www.kvartersteatern.nu/

Teatergruppen Kan-De-Kan-Vi
Show och teatergrupp
Plats: Mjölby
Telefon: 070-368 67 67
Ingela
Telefon: 0142-85934 eller 072-546 33 77
Annelie
Telefon: 0142-85865
Mejl: kandekanvi@mjolby.se
Hemsida: http://www.mjolby.se/kandekanvi

Kulpåscen
Plats: Linköping
Telefon: 013-26 36 23

Smålands län

Rörelseteatern Den Flygande Holländaren
Integrerad dans- och teatergrupp i Kalmar som består av personer med olika funktionsförutsättningar.
Plats: Kalmar
Telefon: 070-4557868
Hemsida: http://www.flygandehollandaren.se

Freja musikteater 
Plats: Jönköping
Mejl: info@smot.se
Michael Holgersson Produktionschef
michael.holgersson@smot.se
Kristin Kittendorff, planeringssamordnare
Telefon: 0703-08 34 52
kristin.kittendorff@smot.se
Hemsida: https://www.smot.se/om-oss/ensembler/freja/

Uppsala län

Teater Stjärnskott
Drivs av studieförbundet vuxenskolan och är en musikteater som producerar färgsprakande föreställningar flera gånger per år.
Plats: Enköping
Telefon: 0171-625880
Mejl: julia.tiilikainen-stade@enkoping.se
pontus.bodin@enkoping.se

Esters Musikverksamheter
Drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Uppsalas verksamhet i musik för Uppsalabor med funktionsvariationer.
Plats: Uppsala
Telefon: 070 – 170 60 02

Västra Götaland

VSA Sverige
En kulturorganisation som vill stödja, inspirera och skapa​​
möjligheter för konstutövare med funktionsnedsättningar
Plats: Göteborg
Mejl: atelje@vsa-sweden.org
Telefon: 031- 12 55 75
Hemsida: https://www.vsa-sweden.org/

Danskompaniet Spinn
Ett internationellt danskompani för dansare med och utan funktionsvariationer
Plats: Göteborg
Kontaktperson: Veera Suvalo Grimberg, Konstnärlig ledare
Telefon +46 (0) 706 48 33 13
Mejl: veera@danskompanietspinn.se
Hemsida: http://danskompanietspinn.se/

Dansutbildningen Språng
En praktik och dansutbildning för unga dansare med och utan funktionsvariationer.
Plats: Göteborg
Verksamhetsledare: Jenny Sandgren Wahlström,
Mejl: jenny@dusprang.se
Telefon: 0739-252402
Hemsida: http://www.dusprang.se


Kulturskolan Västra Göteborg
Plats:
Göteborg
Kontaktpersoner:
Maria Lindgren, dramapedagog
Telefon: 0728-56 54 23
Sofia Odhagen, processledare Göteborgs Kulturskolor
Lundby stadsdelsförvaltning
Telefon: 072-856 72 41
Mejl: sofia.odhagen@lundby.goteborg.se

Klangfärg
Resurscentrum för personal inom LSS och särskola, en del av kultur i väst
Plats: Göteborg
Kontaktpersoner:
Tina Weidelt, konsulent kulturpedagogik
Telefon: 073-0557900
Mejl: Tina.weidelt@kulturivast.se
Lars Lundberg, konsulent kulturpedagogik
Telefon: 070-6396347
Hemsida: http://www.kulturivast.se/klangfarg

Passalen
Aktiv fritid för alla
Plats:
Göteborg
Verksamhetsledare: Ia Kjellsdotter
Mejl: ia@passalen.se
Telefon: 0730-987076
Hemsida: www.passalen.se

Hökegården Gymnasiesärskola
Tina Henriksen
Specialpedagog
Göteborgs stad, Hökegården
Telefon klassrum: 0739-10 27 84
Telefon lärarrum: 031-367 20 01
Mobil: 0739-10 26 36
Mejl: tina.henriksen@educ.goteborg.se 

Mölndalsgalan
Musik och teatergrupp
Plats:
Mölndal
Kontaktperson: Anna Fallström, verksamhetsansvarig Konstkollektivet
Mejl: anna@konstkollektivet.se
Telefon: 0704-912733

Kulturcentrum Väst
Plats: Stenungssund
Kontakt person: Marie Lindblad, konstnärlig ledare
Mobil: 0735-34 29 68
Mail: marie@kulturcentrumvast.se
Hemsida:  http://www.kulturcentrumvast.se

FUB Göteborg
Plats: Göteborg
Kontaktperson: Angela Karlsson, föreningskonsulent/Kommunikatör
Telefon: 031-338 94 65
Mobil: 0705-49 31 59
Mejl: angela.karlsson@goteborg.fub.se
Hemsida: www.fub.se/goteborg

Resurscenter Fontänen
Daglig verksamhet
Plats: Skara
Mikaela Vallgren, arbetar med projektet Music Passion.
Telefon: 072-1603393
Anela Mehemedagic, arbetar med filmgrupp
Telefon: 0511-325 99
Kontakt person: Elselott Ek
Telefon: 0511-325 96
Mejl: Elselott.ek@skara.se

MuzikiTanKen
Musikgrupp inom LSS
Plats: Hjo
Kontaktperson: Annika Alexandersson, handledare daglig verksamhet
Telefon: 0702-506240
Mejl: annika.alexandersson@karlsborg.se

Laxen
Daglig verksamhet som har önskemål om att starta verksamhet insom film och teater.
Plats: Partille
Kontaktperson: Naser Yahyaei
Telefon: 0709-93 12 49
Mejl: Naser.yahyaei@partille.se


Föreningen Grunden Media

Daglig verksamhet som arbetar med bl.a film, tidning, radioprogram, evenmang, utställningar och musik.
Plats: Göteborg
Kontaktperson: Peter Mattsson
Telefon: 0705-298045
Mejl: peter@grunden.se
Hemsida: http://grundenmedia.se

Aktivitetscentrum Frölundaborg
Plats:
Göteborg
Kontaktpersoner: Catarina Englund eller Jon-Erik Bergqvist
Telefon: 031-365 88 70

Kulturlabbet
Dagligverksamhet med inriktning teater/drama, konst, dans/rörelse, poesi och musik.
Plats: Göteborg
Lena Mann, enhetschef
Telefon: 0705-975220

Teater Konfekt
Plats: Kortedala
Telefon: 031-3653382

Formverkstan
Dagligverksamhet
Plats: Göteborg
Telefon: 031-365 84 55

Solstrålarna
Plats: Götene
Daglig verksamhet som arbetar med teater och stöds av Studiefrämjandet
Telefon: 070-5386122

Teater Phantastisk
Plats:
Göteborg
Kontaktperson: Ulla Sellgren
Mejl: ulla.sellgren@norrahisingen.goteborg.se

Aktivitetscentrum Frölundaborg
Plats: Göteborg
Mejl: eva.hard@majornalinne.goteborg.se
Telefon: 031-365 94 87

Älvateatern
Teatergrupp i Lidköpings för specialkunniga. Drivs i Studiefrämjandets regi.
Plats: Lidköping
Telefon: 070-5386122

Teater Kattma 
Integrerad teaterverksamhet som både arbetar med amatörer och professionella skådespelare.
Plats: Göteborg
Konstnärligledare: Hans Sjöberg
Telefon: 0706-336704
Mejl: teaterkattma@telia.com
Hemsida: www.teaterkattma.se

Mölndals Teater Glädje
Daglig verksamhet som arbetar produktionsinriktat med egna föreställningar.
Plats: Mölndal
Telefon: 031–315 27 50 / 0707–61 40 55 Thomas Rannegård, Enhetschef
Mejl: teater.gladje@molndal.se

Västmanlands län

Änglarna
Dagligverksamhet som jobbar med teater
Plats: Köping
Telefon: 0221-148 40
Mejl: info@hagateatern.com
Kontaktpersoner: Maria Berggren
Telefon: 073-567 24 38
Carina Eriksson
Telefon: 073-545 20 80

Närke

Vita Svanen
Teatergrupp 
Plats: Örebro
Kontaktperson: Hans-Erik Karlsson
Telefon: 0760-500184
Mejl: heken51@gmail.com
Hemsida: http://vitasvanen.com/

Södermanland

Powerteatern
Daglig verksamhet
Plats: Gnesta
Telefon: 0158-275 324
Mejl: Karin.Gustavsson@gnesta.se

Stockholms län

Teater Satelliten 
Plats: SollentunaVerksamhetsansvarig: Linda Mattsson Kledzik
Telefon: 08-57922898
Mejl: linda.teatersatelliten@gmail.com
Hemsida: http://www.teatersatelliten.se/

Mosaikteatern
Arbetar med scenkonst; fysisk teater och dans.
Plats: Stockholm
Mejl: info@stiftelsenmosaik.se
Hemsida: http://stiftelsenmosaik.se

INUTI
Dagligverksamhet
Vänder sig till konstnärliga personer.
Plats: Stockholm
Mejl: http://www.inuti.se/

Östra teatern
Plats: 
Stockholm
Kontaktperson: Ulrika Ragnar Borell
Telefon: 08-720 07 47
Mejl: info@ostrateatern.se
Hemsida: http://www.ostrateatern.se/

ToM Teater och Musikgruppen
Plats: Södertälje
Telefon: 08-550 37070
Mejl: teater.musikgruppen@hotmail.com / info@oktoberteatern.se
Hemsida: http://www.oktoberteatern.se/

Dagligverksamhet Stora Blå
Plats: 
Solna
Mejl: storabla.kultur@nytida.se

Medis 5 / Teater Surra
Plats:
Stockholm
Teater Surra är en experimentell teatergrupp som tillhör Sensus Stockholm 
Mejl: http://www.teatersurra.se/

På Egna Ben
Dansare med intellektuella funktionsvariationer
Plats: Stockholm
Telefon: 0736-68 22 44
Hemsida: www.paegnaben.com

Uttrycksteatern
Daglig verksamhet
Plats: Järfälla
Telefon: 070-0027944

Skåne

Kulturcentrum Skåne
Plats: Lund
Telefon: 046 – 32 08 62
Kontaktperson: Jenny Friman, Kulturpedagog, Kommunikatör
Mejl: Kc.jenny@telia.com
Telefon: 046 – 32 08 87
Hemsida: http://www.kulturcentrumskane.com/

Slangbellan
En konst, teater, musik och evenemangsverksamhet inom Lunds kommuns dagliga verksamhet
Plats: Lund
Telefon: 046-359 96 32 / 046-359 40 96

Moomsteatern 
Plats: Malmö
Verksamhetschef: Suzanne Hedström Hellberg
Telefon: 0709-218 612
Mejl: suzanne@moomsteatern.com
Hemsida: https://moomsteatern.com/

Teater Teamus
Dagligverksamhet
Plats: Malmö
Mejl: kulturhusetteamusdv.fsf@malmo.set
Telefon: 0709-78 93 19

Gävleborgs län

Glada Hudik
Teater
Plats: Hudiksvall
Telefon: 0650-386 29
Produktionsledare: Mia Berglund
Mejl: mia@gladahudikteatern.se
Hemsida: www.gladahudikteatern.se/

Gävle Bock och Tack Teater
dagligverksamhet
Plats: Gävle
Telefon: 026-17 80 00

Värmlands län

Kultur & Media gruppen
Daglig verksamhet med inriktning inom både teater, foto/film, dans och musik.
Plats: Kristinehamn
Arbetshandledare: Emma Ax
MeJl: emma.ax@kristinehamn.se

Hallunda dagliga verksamhet
Plats: Hallunda
Mejl: lena.palioura@sternerstenhus.se
Hemsida: http://www.hallundacentrum.se/dag

Dalarnas län

Teaterfolket
Plats: Hedemora
Hemsida: https://hedemorakultur.se/member/amatorforeningen-humus/ 

Revyresan
Daglig verksamhet inom kultur
Plats: Borlänge

Småland

Share music
Plats: Gränna
internationell kulturorganisation
Telefon: 0390-415 08 
Mejl: info@sharemusic.se
Verksamhetschef & Konstnärlig ledare: Sophia Alexandersson
Telefon: 0705-79 88 55
Mejl: sophia@sharemusic.se
Hemsida: http://sharemusic.se/

Jämtlands län

Teater Barda
Plats: Östersund
Verksamhetsledare: Henrik Ögren
Mejl: henrik.ogren@estradnorr.se
Telefon: 063 – 14 67 22 / 070 – 600 32 56
Hemsida: https://teaterbarda.se/

Teater Fjällhumlorna
Plats: Järpen
Telefon: 070-2217783
Mejl: ruben.nesterud@are.se

Norrbotten

Stjärnteatern
Ett samarbete mellan FUB och Studieförbundet Vuxenskolan
Plats: Arvidsjaur
Telefon: 0960-13403 / 070-2246326
Mejl: annika.pettersson@sv.se

Internationella grupper

England

Candoco Dance company
Plats: London
Integrerat danskompani som arbetar med moderndans.
Hemsida: www.candoco.co.uk/

USA

Axis Dance company
Plats: Oakland
Integrerat danskompani som arbetar med moderndans
Hemsida: www.axisdance.org

Övriga grupper, länkar och bra hemsidor:

Funkiskommittén ATR:
Kontaktpersoner:
Christina Ljungberg:
Mejl: christina.ljungberg@falun.se
Telefon: 023-86093
Ingegerd Svednell:
Mejl: ingegerd.svednell@vastmanlandsteater.se
Telefon: 073-9106364

Kulturråd i Istanbul:
Involverad i kulturlivet och har mycket kontakter – även inom funktionsvariationsområdet.
Kontaktperson: Suzie Ersahin
Mejl: suzi.ersahin@gov.se

NGO Perspektiva i Moskva:
verksamhet som arbetar med rättigheter för funktionshindrade även och även med inkluderande dans/kultur.
Kontaktperson: Denise Rosa
Hemsida: https://perspektiva-inva.ru/en/

Svenska institutet 
Hjälper till med samarbetet i Sverige och världen
Hemsida: https://si.se/

VIDD – Från nedsättning till uppsättning
Jobbar för att alla oavsett vem man är ska få utöva kultur.
Webbsida: http://vidd.nu/

ATR – Amatörteaterns Riksförbund 
Webbsida:
 http://www.atr.nu/

Kultur och Kvalitet
En nationell förening som jobbar för att kulturarbetare med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsvarianter ska kunna utvecklas inom den kultur de arbetar med.
Telefon:  076-67 12 766 Kerstin Björsson
Mejl : info@kulturochkvalitet.se
Hemsida: http://www.kulturochkvalitet.se/